Verbouwing van Industrieel Pand tot Woongebied

In het te verbouwen pand worden rond één groot gemeenschappelijk binnengebied 8 woningen en één ruimte voor vrij beroep geschakeld. De belevingswaarde van dit gebied wordt uitvergroot door voldoende groenaanleg met graszones, lage bomen en struiken in combinatie met parkeerplaatsen voor 11 auto’s en 35 fietsen. Vanuit deze door hagen zacht afgescheiden parkeerzone bevinden zich de dienstingangen naar gemeenschappelijke bergingen en tellerrruimtes.

Elke nieuwe entiteit heeft zonder afbreuk aan privacy, voldoende connectie op het binnengebied en geen rechtstreekse inkijk op tegenover ingeplante woningen en buurpercelen. Hun privétuinen en -terrassen genieten eveneens van voldoende beslotenheid. Voor elke ontworpen specifieke binnenruimte met eigen functie werd er steeds maximaal rekening gehouden met hun oriëntatie. 

Duurzame materialen worden toegepast. Gevels in roodbruin genuanceerde gevelsteen, afgewisseld met in witte crépi uitgevoerde in- of uitspringende volumes die de private patio’s en terrassen herbergen, leiden met respect voor de oorspronkelijke functie, naar een industriële architectuurstijl. Dit vindt men ook terug in het behoud van de authenticiteit van de gemeenschappelijke buitenmuren. Recuperatiestenen en herstel van voegwerk dragen hiertoe bij.

Het geplande project past in de ruimtelijke context en betekent een meerwaarde voor het perceel en de aansluitende omgeving.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Ontwerpers:

Pinto Architecten & Arch. Jolies Devloo

Locatie:

Gent

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eéngezinswoningen en kantoor

Projectduur:

2019 – 2023