Visie

Architectuur is een kunst, die zich van alle andere onderscheidt door het bewonen van een individu.

Hedendaagse architectuur

Dit architectenkantoor onderscheidt zich van andere door de aanwezigheid van architecten met accurate ervaring op verschillende vlakken en een jonge, frisse aanpak op gebied van vormgeving en architectuur.

De architectuur ervan ontstaat na een grondige analyse van de site en het eisenprogramma, met als doel de kwalitatieve eigenschappen te versterken en de zwakkere te annuleren.

Elk project wordt pas als geslaagd beschouwd als binnen het vooropgesteld budget een bewust aangename architectuurbeleving ontstaat zodat mensen zich in de gecreëerde ruimtes goed voelen.

Duurzaamheid

De concepten worden steeds uitgewerkt met de nodige aandacht voor de duurzaamheidsprincipes. Pinto Architecten zal de bouwheer altijd bewust maken van de voordelen van een duurzaam gebouw. Gecombineerd met een minimalisatie van technieken, worden de juiste architecturale opties gematerialiseerd.

Werkwijze

Elke project wordt gezien als een eigen kind, waarin kwaliteit en beleving primair zijn. Via intern brainstormen tussen de medewerkers, wordt elk aspect van het programma op een unieke manier onderzocht en bijgestuurd. Hierbij ontstaan de eerste schetsen, belevingswaarden, functies, vormgeving en details die als leidraad fungeren in het verdere proces.

Adviezen over stabiliteit, technieken, isolatie, materiaalkeuzen, kostprijzen,… worden in deze groeiende fase steeds vrijblijvend geraadpleegd om de overeengekomen ideeën uit te zuiveren en te materialiseren en bijgevolg eventuele fouten te elimineren.

Op deze manier worden onze aanbestedingsdossiers en bijhorende details heel nauwkeurig uitgewerkt zodat de uitvoering zo veel mogelijk vrij wordt van bouwtechnische verrassingen en prijsstijgingen.

Dankzij deze gerichte werkmethode komt het bouwteam tot positieve resultaten, vooral bij architectuurwedstrijden, die bij toevertrouwde projecten leiden tot volle tevredenheid van de klant.