Renovatie Hotelschool Gent

Openbare aanbesteding Stad Gent – Winnaar

Het bestaande gebouw wordt inwendig volledig gestript, rekening houdend met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De structuur van het gebouw wordt maximaal behouden. De ontstane vrijgekomen zones krijgen een geoptimaliseerde functionele en ruimtelijke indeling, voorzien van nieuwe duurzame technieken. Aanvankelijk functieloze buitenruimtes worden getransformeerd naar buitenterrassen met zitgelegenheid.

Het concept vertrekt van de duurzame en functionele verbetering van de bestaande toestand met de beschikbare functies met inbegrip van optimalisatie van daglicht in combinatie met de binnen-buiten beleving van de gebruikers in een sterk stedelijk weefsel.

Twee nieuwe loodrechte circulatieassen worden gedefinieerd voor de gelijkvloerse herorganisatie. Deze assen verbinden de toegangen naar buiten/andere blokken en de verticale kernen (trap en liften), zodat een logische indeling van de ruimtes ontstaat met bijhorende circulatie tot een minimum herleid.

Door aansluitende oude technische lokalen af te breken ontstaat er een binnenpatio die als een bron van daglicht en potentiële uitbreiding van de bar aanzien kan worden. De patio zal als rustgevende groene kern ingericht worden.

Het vroegere plat dak van het magazijn (patio niveau +1) wordt heringericht tot esplanade met sterk groen karakter voor het aansluitende restaurant. Omwille van optimale beleving heeft deze patio visueel contact met de bovenvermelde binnenpatio bij de bar.

De wens van de bouwheer om een ander op verdieping bestaand restaurant te voorzien van een bijkomend terras en de uitbreiding van de bestaande overdekte fietsenstalling leidde tot het ontwerp van een nieuwe multifunctionele luifel die als waterbuffer, terras en overdekte fietsenstalling dient.

De site had weinig onverharde zones en daarom worden er nieuwe groene buitenzones geïntegreerd in het ontwerp, rekening houdend met de belangrijkheid van verharde zones in een school en de te behouden erfdienstbaarheid van doorgang door de brandweer naar het buurperceel.

Opdrachtgever:

Stad Gent

Locatie:

Gent

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Gunningsbedrag:

4.485.746,64€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

2018 – 2022