Nieuwbouw Winkel met Kantoor

Sobere, leesbare lijnen, vlakken en volumes kenmerken de architectuur van dit bedrijfsgebouw met winkel, atelier, opslag en kantoren.

De nieuwbouw is tot tegen de achterste perceelsgrens op het einde van het terrein ingeplant. Vanop de weg, trekt in een opening van de straatwand, een totem in hetzelfde materiaal als het gebouw, de aandacht.

Bij het benaderen naar de toegang, laat het gebouw zich meer en meer tonen.

Eerst  wordt de aandacht geleid naar de inkompartij vergezeld van een stalen open gaanderij en naar voren springend laag betonnen volume. Deze vermaterialiseerde uitnodiging tot binnenkomen wordt nogmaals gespiegeld in de transparante gevel van het hoofdvolume en beschermt op het gelijkvloers de waren in het uitstalraam van de winkel.

De noordgerichte inkomgevel kiest voor uitgepuurde belijning door toepassing van structurele beglazing en gladde betonnen gevelpanelen, zodat alleen hun onderlinge verticale en horizontale  voegen de eenvoudige ritmering van het geheel beklemtonen. 

Deze filosofie herhaalt zich bij alle aanzichten van het gebouw en zelfs in de patio.

De verdieping huisvest kantoren en vergaderzalen in een kleiner, hoofdzakelijk transparant volume. De zuidgerichte gevels op de verdieping krijgen naar analogie met de toegangsluifel een identieke gaanderij. Die beschut een privéterras en is de structuur voor onzichtbaar ingewerkte zonweringen. Het groen dak aan drie kanten, het terras, de luifel, het uitzicht over het volledige terrein, de kruinen van bomen bij de parking en patio maximaliseren de belevingswaarde in de kantoren.

De soberheid van het gebouw wordt doorgetrokken in het interieur. Zichtbare binnenmuren en gewelven in gladde beton, gepolierde betonvloer, beglaasde plafondhoge scheidingswanden,…

Opdrachtgever:

Stemico bv – Werkkledij Center

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Bedrijfsgebouw / Commercieel

Projectduur:

2021 – in uitvoering