Nieuwbouw 6 sociale woningen

ARCHITECTUURWEDSTRIJD !MPULS – WINNAAR

Het klassieke patroon van sociale woningbouw werd dynamisch herzien zodat leefbaarheid, duurzaamheid, privacy en ecologie primair wordt.

Vier nieuwe rijwoningen in een drukke straat worden gebufferd met een individuele half-transparante omsloten toegangspatio om inkijk, zichten en straatlawaai te filteren. Tevens een open ruimte voor persoonlijk aankleding van bewoners, voor fietsen veilig binnen bereikbaarheid en voor stedelijke beplanting/groene verticale gevels.

De parkeerzone in de klassieke achter/restzone van het bouwterrein wordt een gemeenschappelijke groene ontspanningstuin met geïntegreerde wadi en is verplaatst naar een overdekte parkeerplaats op de hoek van beide straten, zodat deze verdicht wordt naar de openbare weg, voor alle complexbewoners vlot bereikbaar is en buitenverharding geminimaliseerd wordt. Hierboven zijn twee stapelwoningen met brede terrassen voor groenaanleg en brede zichten naar het straatbeeld voorzien.

Het compact volume met een maximum aan groene daken zorgt voor een minimaal energieverbruik, lage bouwkost en duurzaam gebouwengeheel.

Opdrachtgever:

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

Locatie:

Menen

Type bouw:

Sociale woningbouw / eengezinswoningen

Projectduur:

2024 – in ontwerp