Nieuwbouw + Renovatie Bedrijfspand

Private architectuurwedstrijd – Winnaar

Wat aanvankelijk ontstond als een ontwerpwedstrijd voor het renoveren van een voorgevel, breidde zich na toekenning aan ons bureau uit tot een aanpak van de volledige site.

Bij het commerciële pand aan de straatkant leidt alle aandacht naar het transparante gelijkvloers met winkel en kantoren door de bovenverdieping en hellend dak ‘in te pakken’ met een geïsoleerde ondoorzichtige bekleding. Subtiele perforaties in de gevelbekleding zorgen voor voldoende lichtinval en intimiteit op de verdieping met meergezinswoningen. 

Om een harmonisch, rustgevend geheel te vormen zijn de typische uitbouwen aan de achterzijde van het woonpand in een donkerkleurige bekleding voorzien. Beplantingen tegen zijgevels bij de bedrijfsoprit verhogen de toegangsbenadering bij bezoekers.

Gedateerde bergingen achteraan het terrein worden vervangen door één nieuwe sobere industrieloods, met een verlaagde groen dakzone ter hoogte van de buurpercelen. In herhaling met de straatgevel bezorgt een opengewerkt volume tussen nieuwbouw en hoofdpand, een personeelsinkom en patio met natuurlijk binnenvallend licht en een externe zomerrefter.

Opdrachtgever:

Johfra Cleaning BV

Locatie:

Wevelgem

Type bouw:

Bedrijfsgebouw met gemengde functies

Projectduur:

2022 – in omgevingsvergunningsaanvraag

Nieuwbouw Bedrijfsgebouw

Omdat het binnenrijden in industriële sites vaak een saaie bedoening is, wordt de beleving van verrassing en groen maximaal bij het aanschouwen van het eerste industrieel gebouw als je de Bramier oprijdt.

De zuivere donkergrijze massieve blok van de firma Rofco transcendeert in de dichtste buitenhoek tot transparantie door twee sterk geproportioneerde organische openingen. Hierin worden de activiteiten in de ‘blok’ discreet via het opengewerkt dak, onthuld door een baken van licht dat volop reflecteert op de glaswanden en uitnodigend terras voor het personeel. De grootste opening simuleert op het gelijkvloers de toegang voor personeel en hun fietsen.

Bij de verdere wandeling langsheen de gevel met de nier-opening, wordt de groenzone langs de weg verder geoptimaliseerd in een verticaal levend groene gevel om de hoek. Begeleid met de boomaanplantingen stuurt deze groene opengewerkte ‘hap’ in de blok naar een volledig beglaasde gevel met hoofdinkom waarbij een vloed van horizontale zonweringslamellen en groenaanleg een mogelijkse verhitting in het zuiden tempert. Kantoren en vergaderzalen zijn hier ondergebracht. De industriële activiteit zit verborgen in de ‘blok’.

Een beleving van speels contrast tussen de donkergrijze massieve gesloten blok en de organisch groene, transparante openheid.

Opdrachtgever:

Laperre Immo VOF

Locatie:

Lauwe

Type bouw:

Bedrijfsgebouw

Projectduur:

2022 – in aanbesteding

Nieuwbouw Winkel met Kantoor

Sobere, leesbare lijnen, vlakken en volumes kenmerken de architectuur van dit bedrijfsgebouw met winkel, atelier, opslag en kantoren.

De nieuwbouw is tot tegen de achterste perceelsgrens op het einde van het terrein ingeplant. Vanop de weg, trekt in een opening van de straatwand, een totem in hetzelfde materiaal als het gebouw, de aandacht.

Bij het benaderen naar de toegang, laat het gebouw zich meer en meer tonen.

Eerst  wordt de aandacht geleid naar de inkompartij vergezeld van een stalen open gaanderij en naar voren springend laag betonnen volume. Deze vermaterialiseerde uitnodiging tot binnenkomen wordt nogmaals gespiegeld in de transparante gevel van het hoofdvolume en beschermt op het gelijkvloers de waren in het uitstalraam van de winkel.

De noordgerichte inkomgevel kiest voor uitgepuurde belijning door toepassing van structurele beglazing en gladde betonnen gevelpanelen, zodat alleen hun onderlinge verticale en horizontale  voegen de eenvoudige ritmering van het geheel beklemtonen. 

Deze filosofie herhaalt zich bij alle aanzichten van het gebouw en zelfs in de patio.

De verdieping huisvest kantoren en vergaderzalen in een kleiner, hoofdzakelijk transparant volume. De zuidgerichte gevels op de verdieping krijgen naar analogie met de toegangsluifel een identieke gaanderij. Die beschut een privéterras en is de structuur voor onzichtbaar ingewerkte zonweringen. Het groen dak aan drie kanten, het terras, de luifel, het uitzicht over het volledige terrein, de kruinen van bomen bij de parking en patio maximaliseren de belevingswaarde in de kantoren.

De soberheid van het gebouw wordt doorgetrokken in het interieur. Zichtbare binnenmuren en gewelven in gladde beton, gepolierde betonvloer, beglaasde plafondhoge scheidingswanden,…

Opdrachtgever:

Stemico bv – Werkkledij Center

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Bedrijfsgebouw / Commercieel

Projectduur:

2021 – in uitvoering

Renovatie Buitenschrijnwerk Campus Brugge Station

Architectuurwedstrijd Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) – Winnaar

De renovatie van het buitenschrijnwerk is gebaseerd op het sterk analyseren van het eisenprogramma en de site.

De verschillend georiënteerde volledig beglaasde gevels van een ingeplant gebouw in een groene omgeving werd het uitgangspunt om een duurzaam voorstel te maken met een geïntegreerde versterkte uitstraling van HOWEST.

De logische kolommenstructuur (elke 3 m) van het gebouw bepaalt het ritme van het nieuwe buitenschrijnwerk dat door een spel van vaste en opengaande delen rekening houdend met het functioneel programma, de bestaande monotone schrijnwerkgevels omzet in dynamische gevels. De aanwezige elementen van groen en gebouwenstructuur worden geherwaardeerd. Het inwendig contact met de omringende tuinen en zijn volwassen bomen wordt versterkt door de grotere glaspartijen van vloer tot plafond en minder storende raamprofielen, zodat door een fris en open karakter van de nieuwe hedendaagse gevelarchitectuur, de site door de gebruikers zowel van binnen als van buiten maximaal beleefd wordt. 

Enerzijds wordt de duurzaamheid gewaarborgd door het nemen van energiezuinige maatregelen in de renovatie zelf, anderzijds zijn er voorzieningen gerealiseerd die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier toekomstige ingrepen naar verdere energieneutraliteit uit te voeren.

Een unieke buitenzonwering per gevel minimaliseert het gevaar op oververhitting.

Stroken van geïsoleerde aluminium panelen als omranding van de gerenoveerde beglaasde gevels maken het mogelijk om in de toekomst op een esthetisch en thermisch verantwoorde manier zonder koudebruggen, de buitenmuren en daken te isoleren.

Opdrachtgever:

Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Locatie:

Sint-Michiels, Brugge

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Bouwkost:

FASE I – circa 900.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE II – circa 760.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE III – circa 255.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

FASE I – 2018 – 2020

FASE II – 2020 – 2022

FASE III – 2023 – in uitvoering

Renovatie Hotelschool Gent

Openbare aanbesteding stad Gent – Winnaar

Het bestaande gebouw wordt inwendig volledig gestript, rekening houdend met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De structuur van het gebouw wordt maximaal behouden. De ontstane vrijgekomen zones krijgen een geoptimaliseerde functionele en ruimtelijke indeling, voorzien van nieuwe duurzame technieken. Aanvankelijk functieloze buitenruimtes worden getransformeerd naar buitenterrassen met zitgelegenheid.

Het concept vertrekt van de duurzame en functionele verbetering van de bestaande toestand met de beschikbare functies met inbegrip van optimalisatie van daglicht in combinatie met de binnen-buiten beleving van de gebruikers in een sterk stedelijk weefsel.

Twee nieuwe loodrechte circulatieassen worden gedefinieerd voor de gelijkvloerse herorganisatie. Deze assen verbinden de toegangen naar buiten/andere blokken en de verticale kernen (trap en liften), zodat een logische indeling van de ruimtes ontstaat met bijhorende circulatie tot een minimum herleid.

Door aansluitende oude technische lokalen af te breken ontstaat er een binnenpatio die als een bron van daglicht en potentiële uitbreiding van de bar aanzien kan worden. De patio zal als rustgevende groene kern ingericht worden.

Het vroegere plat dak van het magazijn (patio niveau +1) wordt heringericht tot esplanade met sterk groen karakter voor het aansluitende restaurant. Omwille van optimale beleving heeft deze patio visueel contact met de bovenvermelde binnenpatio bij de bar.

De wens van de bouwheer om een ander op verdieping bestaand restaurant te voorzien van een bijkomend terras en de uitbreiding van de bestaande overdekte fietsenstalling leidde tot het ontwerp van een nieuwe multifunctionele luifel die als waterbuffer, terras en overdekte fietsenstalling dient.

De site had weinig onverharde zones en daarom worden er nieuwe groene buitenzones geïntegreerd in het ontwerp, rekening houdend met de belangrijkheid van verharde zones in een school en de te behouden erfdienstbaarheid van doorgang door de brandweer naar het buurperceel.

Opdrachtgever:

Stad Gent

Locatie:

Gent

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Gunningsbedrag:

4.485.746,64€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

2018 – 2022

5 Studio’s

Architectuurwedstrijd OCMW Waregem – Winnaar

Het winnende ontwerp voor de nieuwbouw van 5 studio’s is ontstaan door het sterk analyseren van het eisenprogramma, de site en het zich richten naar een haalbaar bouwbudget.

De gekozen bouwvorm van het ontwerp sluit aan bij de gevelomtrek van het aanpalend gebouw en manifesteert zich als eindoplossing van de bestaande straatgevel met rijwoningen.

Het is conceptueel een prismatisch volume met drie bouwlagen waarvan de hoogste zich in het hellend dak bevindt. Op deze manier blijft het gebouw door zijn geschikte ‘kleinere’ schaal geïntegreerd in de omgeving.

De dynamische openingen, aangebracht in de gevels en de dakvlakken zijn een interpretatie van de kleine openingen in de bestaande aansluitende lange straatwand in metselwerk.

De rechthoekige openingen voor de lichtinval, vormen ook inpandige terrassen, beschutte inkomruimtes, strak omlijnde dakzones waar op een esthetische manier fotovoltaische panelen kunnen worden geïncorporeerd.

De inrichting van de appartementen wordt bepaald door een basisconcept: de technische/neven-ruimtes blijven zo compact mogelijk, zodat de nuttige oppervlakte voor de leefzones benadrukt wordt. Deze technische/neven-ruimtes zijn dus in een centraal volume ontworpen, en organiseren bijgevolg de aanpalende leefruimtes.

Opdrachtgever:

OCMW Waregem

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Sociale woningbouw / meergezinswoning

Bouwkost:

circa 660.440,47€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2017 – 2021

Masterplan Woonzorgcentrum

Architectuurwedstrijd Open Kring VZW – 2de plaats

Een nieuw baken van ‘ontmoeten’ tussen verschillende mensen (oudere, kwetsbare, jongere, psychiatrische, dienstverleners…) gematerialiseerd in een nieuw dagverzorgings- en dienstencentrum temidden van een rustgevend groen domein.

Omdat de nieuwbouw door zijn inplanting achter de bestaande gebouwen in de Kortrijkstraat niet direct waarneembaar is, wordt het gezien als een stimulerend voordeel voor het scheppen van een intieme, rustige zone waar mensen elkaar ontmoeten. 

Het aantrekkingspunt om mensen in die kern van rust te geleiden, is gemanifesteerd in het verbreden van de oorspronkelijke straatopening door het slopen van het bestaande kantoorcomplex. 

Door het aanleggen van een nieuwe bevoorradingsweg, kan de bestaande geasfalteerde weg en parkeerruimte heringericht worden als tuin- en wandelzone.

Hetzelfde bovenvermeld idee is eveneens doorgetrokken in het openen van de tuin van het wzc, de kloostertuin en de achtertuin van de Loods tot een rustoase van groen met organisch aangelegde tuinpaden.

In de opening in de straatwand begeleidt een organische weg, tot aan een zwevende, natuurlijk gevormde luifel. 

Deze luifel ‘hangt’ boven een glazen volume met de zichtas op de gewezen kloostertuin en nog verder op terras en tuinkamer. Dit transparant gebouw is de kern van de nieuwbouw.

In de geleiding van de nieuwe ontmoeting/lobby naar de bestaande inkom van het wzc werd deze circulatie geoptimaliseerd door de beleving van een daaraan geflankeerde grote patio. De hoogte van dit noordelijk gelegen gebouw beschermt de patio en creëert er een microklimaat. 

De levende groene (bladverliezend) zonwering tegen de zuidergevel van het kantoorgebouw verrast aangenaam de bezoeker/bewoner door het verticaal tuinconcept met seizoensverwijzing.

Opdrachtgever:

Open Kring vzw

Locatie:

Ardooie

Type bouw:

Woonzorgcentrum

Ontwerp:

2018

Eéngezinswoning

Architectuurwedstrijd Kerkfabriek Zulte – 2de plaats

Rekening houdend met het gabariet van het aanpalend bestaand volume, ontstaat door toepassing van een plat dak een individueel gebouw.

Een prisma van twee bouwlagen met ingewerkt in de gevels, enkele uitspringende en negatieve volumes.

De rechthoekige openingen zijn er niet alleen voor de lichtinval, maar driedimensioneel worden ze bloembakken, of bouwvolumes die essentieel zijn ter vervollediging van het woonprogramma.

Het basisvolume is voorzien in gevelstenen, terwijl de ‘spelende’ volumes in een ander materiaal zijn uitgevoerd.

De grote ramen scheppen binnenruimtes rijk aan licht en tevens mooie uitzichten op de uitgestrekte velden, zoals een levend schilderij…

Specifiek uitgekozen gevelmaterialen en kleuren in het ontwerp integreren met het aanwezige gevelstenen metselwerk en de warme kleuren in de omgeving.

De woning fungeert als een kangoeroewoning met een hoofdwooneenheid naast een onafhankelijke ondergeschikte eenheid die samen met minimale ingrepen als een volledige ééngezinswoning kunnen getransformeerd worden.

De verharding op het perceel wordt beperkt en een organische inplanting zorgt voor een symbiose tussen verharding en groenomgeving. De bomen zorgen voor een vertrouwde sfeer en spreiden zich langs het terrein, ter versterking van het groene kader.

Opdrachtgever:

Kerkfabriek Zulte Sint-Petrus

Locatie:

Zulte

Type Bouw:

Sociale woningbouw

Raming:

260.000 EUR (excl. BTW, excl. studies)

Ontwerp:

2017

Een- en Meergezinswoningen

In het te ontwikkelen perceel worden in verhouding met de schaal van de site lage gebouwen ingeplant. 

Het aan de rooilijn voorliggend gebouw wordt plaatselijk onderbroken door een semi-openbaar plein dat toegang verleent aan een groen binnengebied met enkele verspreide ééngezinswoningen. Deze laatste genieten van een uniek uitzicht naar de achtergelegen velden.

Het gebouw aan de straatkant omvat 10 woongelegenheden en parking voor auto’s. De kleinschalige gebouwen in de aanpalende groenzone voorziet de realisatie van zes koppelwoningen.

De parkeervoorzieningen bevinden zich op het gelijkvloers van het horizontaal woonvolume., zodat het binnengebied (bijna) autovrij wordt en een rustig en veilig woongebied garandeert.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Locatie:

Harelbeke

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eén- en meergezinswoningen

Raming:

< 3.500.000,00€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2019 – lopende

Verbouwing van Industrieel Pand tot Woongebied

In het te verbouwen pand worden rond één groot gemeenschappelijk binnengebied 8 woningen en één ruimte voor vrij beroep geschakeld. De belevingswaarde van dit gebied wordt uitvergroot door voldoende groenaanleg met graszones, lage bomen en struiken in combinatie met parkeerplaatsen voor 11 auto’s en 35 fietsen. Vanuit deze door hagen zacht afgescheiden parkeerzone bevinden zich de dienstingangen naar gemeenschappelijke bergingen en tellerrruimtes.

Elke nieuwe entiteit heeft zonder afbreuk aan privacy, voldoende connectie op het binnengebied en geen rechtstreekse inkijk op tegenover ingeplante woningen en buurpercelen. Hun privétuinen en -terrassen genieten eveneens van voldoende beslotenheid. Voor elke ontworpen specifieke binnenruimte met eigen functie werd er steeds maximaal rekening gehouden met hun oriëntatie. 

Duurzame materialen worden toegepast. Gevels in roodbruin genuanceerde gevelsteen, afgewisseld met in witte crépi uitgevoerde in- of uitspringende volumes die de private patio’s en terrassen herbergen, leiden met respect voor de oorspronkelijke functie, naar een industriële architectuurstijl. Dit vindt men ook terug in het behoud van de authenticiteit van de gemeenschappelijke buitenmuren. Recuperatiestenen en herstel van voegwerk dragen hiertoe bij.

Het geplande project past in de ruimtelijke context en betekent een meerwaarde voor het perceel en de aansluitende omgeving.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Ontwerpers:

Pinto Architecten & Arch. Jolies Devloo

Locatie:

Gent

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eéngezinswoningen en kantoor

Projectduur:

2019 – in uitvoering