Nieuwbouw 6 sociale woningen

ARCHITECTUURWEDSTRIJD !MPULS – WINNAAR

Het klassieke patroon van sociale woningbouw werd dynamisch herzien zodat leefbaarheid, duurzaamheid, privacy en ecologie primair wordt.

Vier nieuwe rijwoningen in een drukke straat worden gebufferd met een individuele half-transparante omsloten toegangspatio om inkijk, zichten en straatlawaai te filteren. Tevens een open ruimte voor persoonlijk aankleding van bewoners, voor fietsen veilig binnen bereikbaarheid en voor stedelijke beplanting/groene verticale gevels.

De parkeerzone in de klassieke achter/restzone van het bouwterrein wordt een gemeenschappelijke groene ontspanningstuin met geïntegreerde wadi en is verplaatst naar een overdekte parkeerplaats op de hoek van beide straten, zodat deze verdicht wordt naar de openbare weg, voor alle complexbewoners vlot bereikbaar is en buitenverharding geminimaliseerd wordt. Hierboven zijn twee stapelwoningen met brede terrassen voor groenaanleg en brede zichten naar het straatbeeld voorzien.

Het compact volume met een maximum aan groene daken zorgt voor een minimaal energieverbruik, lage bouwkost en duurzaam gebouwengeheel.

Opdrachtgever:

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

Locatie:

Menen

Type bouw:

Sociale woningbouw / eengezinswoningen

Projectduur:

2024 – in ontwerp

Nieuwbouw + Renovatie Bedrijfspand

Private architectuurwedstrijd – Winnaar

Wat aanvankelijk ontstond als een ontwerpwedstrijd voor het renoveren van een voorgevel, breidde zich na toekenning aan ons bureau uit tot een aanpak van de volledige site.

Bij het commerciële pand aan de straatkant leidt alle aandacht naar het transparante gelijkvloers met winkel en kantoren door de bovenverdieping en hellend dak ‘in te pakken’ met een geïsoleerde ondoorzichtige bekleding. Subtiele perforaties in de gevelbekleding zorgen voor voldoende lichtinval en intimiteit op de verdieping met meergezinswoningen. 

Om een harmonisch, rustgevend geheel te vormen zijn de typische uitbouwen aan de achterzijde van het woonpand in een donkerkleurige bekleding voorzien. Beplantingen tegen zijgevels bij de bedrijfsoprit verhogen de toegangsbenadering bij bezoekers.

Gedateerde bergingen achteraan het terrein worden vervangen door één nieuwe sobere industrieloods, met een verlaagde groen dakzone ter hoogte van de buurpercelen. In herhaling met de straatgevel bezorgt een opengewerkt volume tussen nieuwbouw en hoofdpand, een personeelsinkom en patio met natuurlijk binnenvallend licht en een externe zomerrefter.

Opdrachtgever:

Johfra Cleaning BV

Locatie:

Wevelgem

Type bouw:

Bedrijfsgebouw met gemengde functies

Projectduur:

2022 – in aanbesteding

Renovatie Buitenschrijnwerk Campus Brugge Station

Architectuurwedstrijd Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) – Winnaar

De renovatie van het buitenschrijnwerk is gebaseerd op het sterk analyseren van het eisenprogramma en de site.

De verschillend georiënteerde volledig beglaasde gevels van een ingeplant gebouw in een groene omgeving werd het uitgangspunt om een duurzaam voorstel te maken met een geïntegreerde versterkte uitstraling van HOWEST.

De logische kolommenstructuur (elke 3 m) van het gebouw bepaalt het ritme van het nieuwe buitenschrijnwerk dat door een spel van vaste en opengaande delen rekening houdend met het functioneel programma, de bestaande monotone schrijnwerkgevels omzet in dynamische gevels. De aanwezige elementen van groen en gebouwenstructuur worden geherwaardeerd. Het inwendig contact met de omringende tuinen en zijn volwassen bomen wordt versterkt door de grotere glaspartijen van vloer tot plafond en minder storende raamprofielen, zodat door een fris en open karakter van de nieuwe hedendaagse gevelarchitectuur, de site door de gebruikers zowel van binnen als van buiten maximaal beleefd wordt. 

Enerzijds wordt de duurzaamheid gewaarborgd door het nemen van energiezuinige maatregelen in de renovatie zelf, anderzijds zijn er voorzieningen gerealiseerd die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier toekomstige ingrepen naar verdere energieneutraliteit uit te voeren.

Een unieke buitenzonwering per gevel minimaliseert het gevaar op oververhitting.

Stroken van geïsoleerde aluminium panelen als omranding van de gerenoveerde beglaasde gevels maken het mogelijk om in de toekomst op een esthetisch en thermisch verantwoorde manier zonder koudebruggen, de buitenmuren en daken te isoleren.

Opdrachtgever:

Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Locatie:

Sint-Michiels, Brugge

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Bouwkost:

FASE I – circa 900.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE II – circa 760.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE III – circa 255.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

FASE I – 2018 – 2020

FASE II – 2020 – 2022

FASE III – 2023 – 2024

Renovatie Hotelschool Gent

Openbare aanbesteding Stad Gent – Winnaar

Het bestaande gebouw wordt inwendig volledig gestript, rekening houdend met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De structuur van het gebouw wordt maximaal behouden. De ontstane vrijgekomen zones krijgen een geoptimaliseerde functionele en ruimtelijke indeling, voorzien van nieuwe duurzame technieken. Aanvankelijk functieloze buitenruimtes worden getransformeerd naar buitenterrassen met zitgelegenheid.

Het concept vertrekt van de duurzame en functionele verbetering van de bestaande toestand met de beschikbare functies met inbegrip van optimalisatie van daglicht in combinatie met de binnen-buiten beleving van de gebruikers in een sterk stedelijk weefsel.

Twee nieuwe loodrechte circulatieassen worden gedefinieerd voor de gelijkvloerse herorganisatie. Deze assen verbinden de toegangen naar buiten/andere blokken en de verticale kernen (trap en liften), zodat een logische indeling van de ruimtes ontstaat met bijhorende circulatie tot een minimum herleid.

Door aansluitende oude technische lokalen af te breken ontstaat er een binnenpatio die als een bron van daglicht en potentiële uitbreiding van de bar aanzien kan worden. De patio zal als rustgevende groene kern ingericht worden.

Het vroegere plat dak van het magazijn (patio niveau +1) wordt heringericht tot esplanade met sterk groen karakter voor het aansluitende restaurant. Omwille van optimale beleving heeft deze patio visueel contact met de bovenvermelde binnenpatio bij de bar.

De wens van de bouwheer om een ander op verdieping bestaand restaurant te voorzien van een bijkomend terras en de uitbreiding van de bestaande overdekte fietsenstalling leidde tot het ontwerp van een nieuwe multifunctionele luifel die als waterbuffer, terras en overdekte fietsenstalling dient.

De site had weinig onverharde zones en daarom worden er nieuwe groene buitenzones geïntegreerd in het ontwerp, rekening houdend met de belangrijkheid van verharde zones in een school en de te behouden erfdienstbaarheid van doorgang door de brandweer naar het buurperceel.

Opdrachtgever:

Stad Gent

Locatie:

Gent

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Gunningsbedrag:

4.485.746,64€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

2018 – 2022

Nieuwbouw 5 Studio’s

Architectuurwedstrijd OCMW Waregem – Winnaar

Het winnende ontwerp voor de nieuwbouw van 5 studio’s is ontstaan door het sterk analyseren van het eisenprogramma, de site en het zich richten naar een haalbaar bouwbudget.

De gekozen bouwvorm van het ontwerp sluit aan bij de gevelomtrek van het aanpalend gebouw en manifesteert zich als eindoplossing van de bestaande straatgevel met rijwoningen.

Het is conceptueel een prismatisch volume met drie bouwlagen waarvan de hoogste zich in het hellend dak bevindt. Op deze manier blijft het gebouw door zijn geschikte ‘kleinere’ schaal geïntegreerd in de omgeving.

De dynamische openingen, aangebracht in de gevels en de dakvlakken zijn een interpretatie van de kleine openingen in de bestaande aansluitende lange straatwand in metselwerk.

De rechthoekige openingen voor de lichtinval, vormen ook inpandige terrassen, beschutte inkomruimtes, strak omlijnde dakzones waar op een esthetische manier fotovoltaische panelen kunnen worden geïncorporeerd.

De inrichting van de appartementen wordt bepaald door een basisconcept: de technische/neven-ruimtes blijven zo compact mogelijk, zodat de nuttige oppervlakte voor de leefzones benadrukt wordt. Deze technische/neven-ruimtes zijn dus in een centraal volume ontworpen, en organiseren bijgevolg de aanpalende leefruimtes.

Opdrachtgever:

OCMW Waregem

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Sociale woningbouw / meergezinswoning

Bouwkost:

circa 660.440,47€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2017 – 2021