Nieuwbouw 6 sociale woningen

ARCHITECTUURWEDSTRIJD !MPULS – WINNAAR

Het klassieke patroon van sociale woningbouw werd dynamisch herzien zodat leefbaarheid, duurzaamheid, privacy en ecologie primair wordt.

Vier nieuwe rijwoningen in een drukke straat worden gebufferd met een individuele half-transparante omsloten toegangspatio om inkijk, zichten en straatlawaai te filteren. Tevens een open ruimte voor persoonlijk aankleding van bewoners, voor fietsen veilig binnen bereikbaarheid en voor stedelijke beplanting/groene verticale gevels.

De parkeerzone in de klassieke achter/restzone van het bouwterrein wordt een gemeenschappelijke groene ontspanningstuin met geïntegreerde wadi en is verplaatst naar een overdekte parkeerplaats op de hoek van beide straten, zodat deze verdicht wordt naar de openbare weg, voor alle complexbewoners vlot bereikbaar is en buitenverharding geminimaliseerd wordt. Hierboven zijn twee stapelwoningen met brede terrassen voor groenaanleg en brede zichten naar het straatbeeld voorzien.

Het compact volume met een maximum aan groene daken zorgt voor een minimaal energieverbruik, lage bouwkost en duurzaam gebouwengeheel.

Opdrachtgever:

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik

Locatie:

Menen

Type bouw:

Sociale woningbouw / eengezinswoningen

Projectduur:

2024 – in ontwerp

Nieuwbouw 5 Studio’s

Architectuurwedstrijd OCMW Waregem – Winnaar

Het winnende ontwerp voor de nieuwbouw van 5 studio’s is ontstaan door het sterk analyseren van het eisenprogramma, de site en het zich richten naar een haalbaar bouwbudget.

De gekozen bouwvorm van het ontwerp sluit aan bij de gevelomtrek van het aanpalend gebouw en manifesteert zich als eindoplossing van de bestaande straatgevel met rijwoningen.

Het is conceptueel een prismatisch volume met drie bouwlagen waarvan de hoogste zich in het hellend dak bevindt. Op deze manier blijft het gebouw door zijn geschikte ‘kleinere’ schaal geïntegreerd in de omgeving.

De dynamische openingen, aangebracht in de gevels en de dakvlakken zijn een interpretatie van de kleine openingen in de bestaande aansluitende lange straatwand in metselwerk.

De rechthoekige openingen voor de lichtinval, vormen ook inpandige terrassen, beschutte inkomruimtes, strak omlijnde dakzones waar op een esthetische manier fotovoltaische panelen kunnen worden geïncorporeerd.

De inrichting van de appartementen wordt bepaald door een basisconcept: de technische/neven-ruimtes blijven zo compact mogelijk, zodat de nuttige oppervlakte voor de leefzones benadrukt wordt. Deze technische/neven-ruimtes zijn dus in een centraal volume ontworpen, en organiseren bijgevolg de aanpalende leefruimtes.

Opdrachtgever:

OCMW Waregem

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Sociale woningbouw / meergezinswoning

Bouwkost:

circa 660.440,47€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2017 – 2021

Eéngezinswoning

Architectuurwedstrijd Kerkfabriek Zulte – 2de plaats

Rekening houdend met het gabariet van het aanpalend bestaand volume, ontstaat door toepassing van een plat dak een individueel gebouw.

Een prisma van twee bouwlagen met ingewerkt in de gevels, enkele uitspringende en negatieve volumes.

De rechthoekige openingen zijn er niet alleen voor de lichtinval, maar driedimensioneel worden ze bloembakken, of bouwvolumes die essentieel zijn ter vervollediging van het woonprogramma.

Het basisvolume is voorzien in gevelstenen, terwijl de ‘spelende’ volumes in een ander materiaal zijn uitgevoerd.

De grote ramen scheppen binnenruimtes rijk aan licht en tevens mooie uitzichten op de uitgestrekte velden, zoals een levend schilderij…

Specifiek uitgekozen gevelmaterialen en kleuren in het ontwerp integreren met het aanwezige gevelstenen metselwerk en de warme kleuren in de omgeving.

De woning fungeert als een kangoeroewoning met een hoofdwooneenheid naast een onafhankelijke ondergeschikte eenheid die samen met minimale ingrepen als een volledige ééngezinswoning kunnen getransformeerd worden.

De verharding op het perceel wordt beperkt en een organische inplanting zorgt voor een symbiose tussen verharding en groenomgeving. De bomen zorgen voor een vertrouwde sfeer en spreiden zich langs het terrein, ter versterking van het groene kader.

Opdrachtgever:

Kerkfabriek Zulte Sint-Petrus

Locatie:

Zulte

Type Bouw:

Sociale woningbouw

Raming:

260.000 EUR (excl. BTW, excl. studies)

Ontwerp:

2017

Een- en Meergezinswoningen

In het te ontwikkelen perceel worden in verhouding met de schaal van de site lage gebouwen ingeplant. 

Het aan de rooilijn voorliggend gebouw wordt plaatselijk onderbroken door een semi-openbaar plein dat toegang verleent aan een groen binnengebied met enkele verspreide ééngezinswoningen. Deze laatste genieten van een uniek uitzicht naar de achtergelegen velden.

Het gebouw aan de straatkant omvat 10 woongelegenheden en parking voor auto’s. De kleinschalige gebouwen in de aanpalende groenzone voorziet de realisatie van zes koppelwoningen.

De parkeervoorzieningen bevinden zich op het gelijkvloers van het horizontaal woonvolume., zodat het binnengebied (bijna) autovrij wordt en een rustig en veilig woongebied garandeert.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Locatie:

Harelbeke

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eén- en meergezinswoningen

Raming:

< 3.500.000,00€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2019

Verbouwing van Industrieel Pand tot Woongebied

In het te verbouwen pand worden rond één groot gemeenschappelijk binnengebied 8 woningen en één ruimte voor vrij beroep geschakeld. De belevingswaarde van dit gebied wordt uitvergroot door voldoende groenaanleg met graszones, lage bomen en struiken in combinatie met parkeerplaatsen voor 11 auto’s en 35 fietsen. Vanuit deze door hagen zacht afgescheiden parkeerzone bevinden zich de dienstingangen naar gemeenschappelijke bergingen en tellerrruimtes.

Elke nieuwe entiteit heeft zonder afbreuk aan privacy, voldoende connectie op het binnengebied en geen rechtstreekse inkijk op tegenover ingeplante woningen en buurpercelen. Hun privétuinen en -terrassen genieten eveneens van voldoende beslotenheid. Voor elke ontworpen specifieke binnenruimte met eigen functie werd er steeds maximaal rekening gehouden met hun oriëntatie. 

Duurzame materialen worden toegepast. Gevels in roodbruin genuanceerde gevelsteen, afgewisseld met in witte crépi uitgevoerde in- of uitspringende volumes die de private patio’s en terrassen herbergen, leiden met respect voor de oorspronkelijke functie, naar een industriële architectuurstijl. Dit vindt men ook terug in het behoud van de authenticiteit van de gemeenschappelijke buitenmuren. Recuperatiestenen en herstel van voegwerk dragen hiertoe bij.

Het geplande project past in de ruimtelijke context en betekent een meerwaarde voor het perceel en de aansluitende omgeving.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Ontwerpers:

Pinto Architecten & Arch. Jolies Devloo

Locatie:

Gent

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eéngezinswoningen en kantoor

Projectduur:

2019 – 2023