Renovatie Buitenschrijnwerk Campus Brugge Station

Architectuurwedstrijd Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) – Winnaar

De renovatie van het buitenschrijnwerk is gebaseerd op het sterk analyseren van het eisenprogramma en de site.

De verschillend georiënteerde volledig beglaasde gevels van een ingeplant gebouw in een groene omgeving werd het uitgangspunt om een duurzaam voorstel te maken met een geïntegreerde versterkte uitstraling van HOWEST.

De logische kolommenstructuur (elke 3 m) van het gebouw bepaalt het ritme van het nieuwe buitenschrijnwerk dat door een spel van vaste en opengaande delen rekening houdend met het functioneel programma, de bestaande monotone schrijnwerkgevels omzet in dynamische gevels. De aanwezige elementen van groen en gebouwenstructuur worden geherwaardeerd. Het inwendig contact met de omringende tuinen en zijn volwassen bomen wordt versterkt door de grotere glaspartijen van vloer tot plafond en minder storende raamprofielen, zodat door een fris en open karakter van de nieuwe hedendaagse gevelarchitectuur, de site door de gebruikers zowel van binnen als van buiten maximaal beleefd wordt. 

Enerzijds wordt de duurzaamheid gewaarborgd door het nemen van energiezuinige maatregelen in de renovatie zelf, anderzijds zijn er voorzieningen gerealiseerd die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier toekomstige ingrepen naar verdere energieneutraliteit uit te voeren.

Een unieke buitenzonwering per gevel minimaliseert het gevaar op oververhitting.

Stroken van geïsoleerde aluminium panelen als omranding van de gerenoveerde beglaasde gevels maken het mogelijk om in de toekomst op een esthetisch en thermisch verantwoorde manier zonder koudebruggen, de buitenmuren en daken te isoleren.

Opdrachtgever:

Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Locatie:

Sint-Michiels, Brugge

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Bouwkost:

FASE I – circa 900.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE II – circa 760.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE III – circa 255.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

FASE I – 2018 – 2020

FASE II – 2020 – 2022

FASE III – 2023 – 2024

Renovatie Hotelschool Gent

Openbare aanbesteding Stad Gent – Winnaar

Het bestaande gebouw wordt inwendig volledig gestript, rekening houdend met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De structuur van het gebouw wordt maximaal behouden. De ontstane vrijgekomen zones krijgen een geoptimaliseerde functionele en ruimtelijke indeling, voorzien van nieuwe duurzame technieken. Aanvankelijk functieloze buitenruimtes worden getransformeerd naar buitenterrassen met zitgelegenheid.

Het concept vertrekt van de duurzame en functionele verbetering van de bestaande toestand met de beschikbare functies met inbegrip van optimalisatie van daglicht in combinatie met de binnen-buiten beleving van de gebruikers in een sterk stedelijk weefsel.

Twee nieuwe loodrechte circulatieassen worden gedefinieerd voor de gelijkvloerse herorganisatie. Deze assen verbinden de toegangen naar buiten/andere blokken en de verticale kernen (trap en liften), zodat een logische indeling van de ruimtes ontstaat met bijhorende circulatie tot een minimum herleid.

Door aansluitende oude technische lokalen af te breken ontstaat er een binnenpatio die als een bron van daglicht en potentiële uitbreiding van de bar aanzien kan worden. De patio zal als rustgevende groene kern ingericht worden.

Het vroegere plat dak van het magazijn (patio niveau +1) wordt heringericht tot esplanade met sterk groen karakter voor het aansluitende restaurant. Omwille van optimale beleving heeft deze patio visueel contact met de bovenvermelde binnenpatio bij de bar.

De wens van de bouwheer om een ander op verdieping bestaand restaurant te voorzien van een bijkomend terras en de uitbreiding van de bestaande overdekte fietsenstalling leidde tot het ontwerp van een nieuwe multifunctionele luifel die als waterbuffer, terras en overdekte fietsenstalling dient.

De site had weinig onverharde zones en daarom worden er nieuwe groene buitenzones geïntegreerd in het ontwerp, rekening houdend met de belangrijkheid van verharde zones in een school en de te behouden erfdienstbaarheid van doorgang door de brandweer naar het buurperceel.

Opdrachtgever:

Stad Gent

Locatie:

Gent

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Gunningsbedrag:

4.485.746,64€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

2018 – 2022

Nieuwbouw 5 Studio’s

Architectuurwedstrijd OCMW Waregem – Winnaar

Het winnende ontwerp voor de nieuwbouw van 5 studio’s is ontstaan door het sterk analyseren van het eisenprogramma, de site en het zich richten naar een haalbaar bouwbudget.

De gekozen bouwvorm van het ontwerp sluit aan bij de gevelomtrek van het aanpalend gebouw en manifesteert zich als eindoplossing van de bestaande straatgevel met rijwoningen.

Het is conceptueel een prismatisch volume met drie bouwlagen waarvan de hoogste zich in het hellend dak bevindt. Op deze manier blijft het gebouw door zijn geschikte ‘kleinere’ schaal geïntegreerd in de omgeving.

De dynamische openingen, aangebracht in de gevels en de dakvlakken zijn een interpretatie van de kleine openingen in de bestaande aansluitende lange straatwand in metselwerk.

De rechthoekige openingen voor de lichtinval, vormen ook inpandige terrassen, beschutte inkomruimtes, strak omlijnde dakzones waar op een esthetische manier fotovoltaische panelen kunnen worden geïncorporeerd.

De inrichting van de appartementen wordt bepaald door een basisconcept: de technische/neven-ruimtes blijven zo compact mogelijk, zodat de nuttige oppervlakte voor de leefzones benadrukt wordt. Deze technische/neven-ruimtes zijn dus in een centraal volume ontworpen, en organiseren bijgevolg de aanpalende leefruimtes.

Opdrachtgever:

OCMW Waregem

Locatie:

Waregem

Type bouw:

Sociale woningbouw / meergezinswoning

Bouwkost:

circa 660.440,47€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2017 – 2021

Verbouwing van Industrieel Pand tot Woongebied

In het te verbouwen pand worden rond één groot gemeenschappelijk binnengebied 8 woningen en één ruimte voor vrij beroep geschakeld. De belevingswaarde van dit gebied wordt uitvergroot door voldoende groenaanleg met graszones, lage bomen en struiken in combinatie met parkeerplaatsen voor 11 auto’s en 35 fietsen. Vanuit deze door hagen zacht afgescheiden parkeerzone bevinden zich de dienstingangen naar gemeenschappelijke bergingen en tellerrruimtes.

Elke nieuwe entiteit heeft zonder afbreuk aan privacy, voldoende connectie op het binnengebied en geen rechtstreekse inkijk op tegenover ingeplante woningen en buurpercelen. Hun privétuinen en -terrassen genieten eveneens van voldoende beslotenheid. Voor elke ontworpen specifieke binnenruimte met eigen functie werd er steeds maximaal rekening gehouden met hun oriëntatie. 

Duurzame materialen worden toegepast. Gevels in roodbruin genuanceerde gevelsteen, afgewisseld met in witte crépi uitgevoerde in- of uitspringende volumes die de private patio’s en terrassen herbergen, leiden met respect voor de oorspronkelijke functie, naar een industriële architectuurstijl. Dit vindt men ook terug in het behoud van de authenticiteit van de gemeenschappelijke buitenmuren. Recuperatiestenen en herstel van voegwerk dragen hiertoe bij.

Het geplande project past in de ruimtelijke context en betekent een meerwaarde voor het perceel en de aansluitende omgeving.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Ontwerpers:

Pinto Architecten & Arch. Jolies Devloo

Locatie:

Gent

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eéngezinswoningen en kantoor

Projectduur:

2019 – 2023