Masterplan Woonzorgcentrum

Architectuurwedstrijd Open Kring VZW – 2de plaats

Een nieuw baken van ‘ontmoeten’ tussen verschillende mensen (oudere, kwetsbare, jongere, psychiatrische, dienstverleners…) gematerialiseerd in een nieuw dagverzorgings- en dienstencentrum temidden van een rustgevend groen domein.

Omdat de nieuwbouw door zijn inplanting achter de bestaande gebouwen in de Kortrijkstraat niet direct waarneembaar is, wordt het gezien als een stimulerend voordeel voor het scheppen van een intieme, rustige zone waar mensen elkaar ontmoeten. 

Het aantrekkingspunt om mensen in die kern van rust te geleiden, is gemanifesteerd in het verbreden van de oorspronkelijke straatopening door het slopen van het bestaande kantoorcomplex. 

Door het aanleggen van een nieuwe bevoorradingsweg, kan de bestaande geasfalteerde weg en parkeerruimte heringericht worden als tuin- en wandelzone.

Hetzelfde bovenvermeld idee is eveneens doorgetrokken in het openen van de tuin van het wzc, de kloostertuin en de achtertuin van de Loods tot een rustoase van groen met organisch aangelegde tuinpaden.

In de opening in de straatwand begeleidt een organische weg, tot aan een zwevende, natuurlijk gevormde luifel. 

Deze luifel ‘hangt’ boven een glazen volume met de zichtas op de gewezen kloostertuin en nog verder op terras en tuinkamer. Dit transparant gebouw is de kern van de nieuwbouw.

In de geleiding van de nieuwe ontmoeting/lobby naar de bestaande inkom van het wzc werd deze circulatie geoptimaliseerd door de beleving van een daaraan geflankeerde grote patio. De hoogte van dit noordelijk gelegen gebouw beschermt de patio en creëert er een microklimaat. 

De levende groene (bladverliezend) zonwering tegen de zuidergevel van het kantoorgebouw verrast aangenaam de bezoeker/bewoner door het verticaal tuinconcept met seizoensverwijzing.

Opdrachtgever:

Open Kring vzw

Locatie:

Ardooie

Type bouw:

Woonzorgcentrum

Ontwerp:

2018

Eéngezinswoning

Architectuurwedstrijd Kerkfabriek Zulte – 2de plaats

Rekening houdend met het gabariet van het aanpalend bestaand volume, ontstaat door toepassing van een plat dak een individueel gebouw.

Een prisma van twee bouwlagen met ingewerkt in de gevels, enkele uitspringende en negatieve volumes.

De rechthoekige openingen zijn er niet alleen voor de lichtinval, maar driedimensioneel worden ze bloembakken, of bouwvolumes die essentieel zijn ter vervollediging van het woonprogramma.

Het basisvolume is voorzien in gevelstenen, terwijl de ‘spelende’ volumes in een ander materiaal zijn uitgevoerd.

De grote ramen scheppen binnenruimtes rijk aan licht en tevens mooie uitzichten op de uitgestrekte velden, zoals een levend schilderij…

Specifiek uitgekozen gevelmaterialen en kleuren in het ontwerp integreren met het aanwezige gevelstenen metselwerk en de warme kleuren in de omgeving.

De woning fungeert als een kangoeroewoning met een hoofdwooneenheid naast een onafhankelijke ondergeschikte eenheid die samen met minimale ingrepen als een volledige ééngezinswoning kunnen getransformeerd worden.

De verharding op het perceel wordt beperkt en een organische inplanting zorgt voor een symbiose tussen verharding en groenomgeving. De bomen zorgen voor een vertrouwde sfeer en spreiden zich langs het terrein, ter versterking van het groene kader.

Opdrachtgever:

Kerkfabriek Zulte Sint-Petrus

Locatie:

Zulte

Type Bouw:

Sociale woningbouw

Raming:

260.000 EUR (excl. BTW, excl. studies)

Ontwerp:

2017

Een- en Meergezinswoningen

In het te ontwikkelen perceel worden in verhouding met de schaal van de site lage gebouwen ingeplant. 

Het aan de rooilijn voorliggend gebouw wordt plaatselijk onderbroken door een semi-openbaar plein dat toegang verleent aan een groen binnengebied met enkele verspreide ééngezinswoningen. Deze laatste genieten van een uniek uitzicht naar de achtergelegen velden.

Het gebouw aan de straatkant omvat 10 woongelegenheden en parking voor auto’s. De kleinschalige gebouwen in de aanpalende groenzone voorziet de realisatie van zes koppelwoningen.

De parkeervoorzieningen bevinden zich op het gelijkvloers van het horizontaal woonvolume., zodat het binnengebied (bijna) autovrij wordt en een rustig en veilig woongebied garandeert.

Opdrachtgever:

Privaatrechtelijke instantie

Locatie:

Harelbeke

Type bouw:

Projectontwikkeling / Eén- en meergezinswoningen

Raming:

< 3.500.000,00€ (excl. BTW, excl. studies, incl. afbraak)

Projectduur:

2019