Renovatie Buitenschrijnwerk Campus Brugge Station

Architectuurwedstrijd Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) – Winnaar

De renovatie van het buitenschrijnwerk is gebaseerd op het sterk analyseren van het eisenprogramma en de site.

De verschillend georiënteerde volledig beglaasde gevels van een ingeplant gebouw in een groene omgeving werd het uitgangspunt om een duurzaam voorstel te maken met een geïntegreerde versterkte uitstraling van HOWEST.

De logische kolommenstructuur (elke 3 m) van het gebouw bepaalt het ritme van het nieuwe buitenschrijnwerk dat door een spel van vaste en opengaande delen rekening houdend met het functioneel programma, de bestaande monotone schrijnwerkgevels omzet in dynamische gevels. De aanwezige elementen van groen en gebouwenstructuur worden geherwaardeerd. Het inwendig contact met de omringende tuinen en zijn volwassen bomen wordt versterkt door de grotere glaspartijen van vloer tot plafond en minder storende raamprofielen, zodat door een fris en open karakter van de nieuwe hedendaagse gevelarchitectuur, de site door de gebruikers zowel van binnen als van buiten maximaal beleefd wordt. 

Enerzijds wordt de duurzaamheid gewaarborgd door het nemen van energiezuinige maatregelen in de renovatie zelf, anderzijds zijn er voorzieningen gerealiseerd die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier toekomstige ingrepen naar verdere energieneutraliteit uit te voeren.

Een unieke buitenzonwering per gevel minimaliseert het gevaar op oververhitting.

Stroken van geïsoleerde aluminium panelen als omranding van de gerenoveerde beglaasde gevels maken het mogelijk om in de toekomst op een esthetisch en thermisch verantwoorde manier zonder koudebruggen, de buitenmuren en daken te isoleren.

Opdrachtgever:

Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Locatie:

Sint-Michiels, Brugge

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Bouwkost:

FASE I – circa 900.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE II – circa 760.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

FASE III – circa 255.000,00€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

FASE I – 2018 – 2020

FASE II – 2020 – 2022

FASE III – 2023 – 2024

Renovatie Hotelschool Gent

Openbare aanbesteding Stad Gent – Winnaar

Het bestaande gebouw wordt inwendig volledig gestript, rekening houdend met het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De structuur van het gebouw wordt maximaal behouden. De ontstane vrijgekomen zones krijgen een geoptimaliseerde functionele en ruimtelijke indeling, voorzien van nieuwe duurzame technieken. Aanvankelijk functieloze buitenruimtes worden getransformeerd naar buitenterrassen met zitgelegenheid.

Het concept vertrekt van de duurzame en functionele verbetering van de bestaande toestand met de beschikbare functies met inbegrip van optimalisatie van daglicht in combinatie met de binnen-buiten beleving van de gebruikers in een sterk stedelijk weefsel.

Twee nieuwe loodrechte circulatieassen worden gedefinieerd voor de gelijkvloerse herorganisatie. Deze assen verbinden de toegangen naar buiten/andere blokken en de verticale kernen (trap en liften), zodat een logische indeling van de ruimtes ontstaat met bijhorende circulatie tot een minimum herleid.

Door aansluitende oude technische lokalen af te breken ontstaat er een binnenpatio die als een bron van daglicht en potentiële uitbreiding van de bar aanzien kan worden. De patio zal als rustgevende groene kern ingericht worden.

Het vroegere plat dak van het magazijn (patio niveau +1) wordt heringericht tot esplanade met sterk groen karakter voor het aansluitende restaurant. Omwille van optimale beleving heeft deze patio visueel contact met de bovenvermelde binnenpatio bij de bar.

De wens van de bouwheer om een ander op verdieping bestaand restaurant te voorzien van een bijkomend terras en de uitbreiding van de bestaande overdekte fietsenstalling leidde tot het ontwerp van een nieuwe multifunctionele luifel die als waterbuffer, terras en overdekte fietsenstalling dient.

De site had weinig onverharde zones en daarom worden er nieuwe groene buitenzones geïntegreerd in het ontwerp, rekening houdend met de belangrijkheid van verharde zones in een school en de te behouden erfdienstbaarheid van doorgang door de brandweer naar het buurperceel.

Opdrachtgever:

Stad Gent

Locatie:

Gent

Type bouw:

Openbare instelling / onderwijsgebouw

Gunningsbedrag:

4.485.746,64€ (excl. BTW, excl. studies)

Projectduur:

2018 – 2022